Dags att haka på nästa marknadsföringstrend – upplevelsemarknadsföring

I takt med att allt färre tittar på tv och fler installerar reklamblockerare krävs det nya sätt för att nå ut till konsumenterna. Det senaste kallas upplevelsemarknadsföring, och går ut på att skapa upplevelser som kunderna vill ta del av, och som de sedan berättar om på sociala medier.

Enligt Raja Rajamannar, marknadschef på Mastercard, har det blivit allt svårare att nå ut till konsumenterna. Dessutom har uppmärksamhetsspannet sjunkit till ca 6 sekunder, så det är svårt att både fånga och hålla konsumenternas uppmärksamhet tillräckligt länge för att hinna prata med dem. Traditionell marknadsföring har dessutom varit fokuserad på att berätta för konsumenterna vad de ska köpa, tycka och tänka, istället för att fråga dem vad de vill ha och sedan lyssna på svaret menar Michael Curmi, varumärkeschef för Jaguar Land Rover North America.

Genom upplevelsemarknadsföring är det enklare att möta kunden öga mot öga, och dessutom inleda en dialog istället för att föra en monolog. Det är därför inte förvånande att en studie som upplevelsebyrån Freeman gjorde tillsammans med mätföretaget SSI visade att en tredjedel av alla marknadschefer planerar att flytta över 21-50 % av marknadsbudgeten till upplevelsemarknadsföring de närmaste 3-5 åren.

Men vad innebär då upplevelsemarknadsföring? Som namnet antyder handlar det om att skapa upplevelser, men inte vilka upplevelser som helst. Jaguar skapade exempelvis en VR-film i form av en biljakt där kunden är föraren, medan M&M gjorde en AR-app som förvandlade hela Times Square till ett interaktivt arkadspel för att marknadsföra sin nya smak på M&M. Swarovski å sin sida gjorde en kampanj tillsammans med Mastercard för att sänka tröskeln för att genomföra ett köp. I ett par VR-glasögon kunde konsumenten se hur Swarovskis ljusstakar såg ut i olika miljöer, och genom Masterpass från Mastercard gick det sedan att genomföra köpet direkt i glasögonen.

Företag idag ser dessutom till att upplevelserna har en tydlig koppling till sociala medier. Tidigare hoppades man mer på att aktiviteten skulle få viral spridning, medan man idag ser till att ha färdiga hashtags och material som lämpar sig att dela redan från början. Ofta kan det dessutom finnas ytterligare material eller vinster att ta del av för de som delar vidare företagets kampanj. På så sätt blir det även lättare att följa hur kampanjen presterar och vilken spridning den faktiskt får. Eller som Andy Pharoah, chef för företagsaffärer och strategiska initiativ på M&Ms moderföretag mars säger ”Upplevelser utan någon form av förstärkning i sociala medier skulle inte vara värt det för oss”. Något som utan tvekan tyder på den starka koppling som idag måste finnas mellan ett företags kampanjer i den fysiska världen och dess motsvarighet i den digitala världen.

Fortfarande finns det dock inget bra sätt att mäta effekterna av upplevelsebaserad marknadsföring. Såväl vilka mätmetoder och mätvärden som är viktiga, som hur kundupplevelsen faktiskt ska värderas är frågor som branschen just nu brottas med. Många menar att den känslomässiga upplevelsen hos kunden är viktigast, medan andra pekar på att det i slutänden handlar om konvertering, hur många som faktiskt köper dig produkt som en följd av din marknadsföring. I nuläget är det fortfarande upp till varje företag att avgöra vad de värderar när de genomför sina kampanjer, men i framtiden kanske vi kommer att få se mer av standardiserade mätvärden från tredjepartsaktörer såsom Nielsen som bedömer värdet av upplevelsemarknadsföringen.
Källa: Dags att haka på nästa marknadsföringstrend – upplevelsemarknadsföring | Dagensanalys.se

SparaSpara

How Storytelling is Helping Brands Sell More Products

Detailed stories connect with consumers

It’s no secret that storytelling is a key tool for brands and marketers that want to connect with consumers—and boost sales. ”There’s plenty of popular demand for good stories, if binge-watching, binge-listening, and binge-reading statistics are an indicator,” explained Ilya Vedrashko, svp and director of research at Hill Holliday’s consumer research arm, Origin. ”Stories move not only people, but they also move product.”

But just how much? To find out, Origin created a series of experiments in which consumers were shown items paired with either standard descriptions or more detailed stories—from user reviews to creator bios, and even fiction. The results were clear. ”Every time the product that had a story pulled in more money than the same product without one,” said Vedrashko. ”That’s a lift on no additional investment.”

Källa: Adweek

10 hetaste digitala trenderna 2017

Webbyrån Petra publicerar årligen en lista på de 10 viktigaste digitala affärstrenderna. Listan har fokus på de digitala trender som driver försäljning och positionerar företag på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

2017 toppas listan av de allt större möjligheter som finns inom datadriven marknadsföring tätt följt av ett antal trender som styrs av ett starkt förändrat användarbeteende. Dagens konsumenter är egocentrerade och söker upplevelser på en nivå som aldrig förr. Varje dag tas nästan 100 miljoner selfies och vi blir allt mer extrema i jakten på uppmärksamhet – varje år dör fler människor i jakten på den perfekta bilden än av hajattacker. ”The blue dot consumer” har blivit ett begrepp – vi är alltid i centrum av kartan och förväntar oss att säljaren kommer till oss och underhåller oss, inte tvärtom.

Inom B2B är förändringen minst lika stor. Idag fattas upp till 70 procent av inköpsbesluten före en personlig kontakt med det säljande företaget, vilket i grunden förändrar det sätt affärer görs mellan företag. Istället för att skicka offertförfrågningar till 10 potentiella leverantörer utvärderar köparen företag och produkter på egen hand – och inleder en dialog med två eller tre. Detta innebär att digitala och sociala kanaler väger tungt när kunderna väljer vem man vill diskutera vidare med. Det måste finnas kvalificerad och fördjupande information och kanalerna måste avspegla samma kompetens och kvalitet som ett personligt möte.

– Kundupplevelse är ett nyckelord. Den bistra sanningen är att företag som inte har en mobilanpassad och personaliserad webbsida idag ses som hopplöst gammalmodiga och ointresserade av att göra affärer på kundens villkor, konstaterar Ulf Vanselius, VD på Webbyrån Petra. Men teknik är inte allt – ett starkt varumärke och en tydlig strategi för content marketing är andra förutsättningar för att vinna kunder idag.

– Webbyrån Petra har hjälpt dussintalet kunder i sin digitaliseringsprocess – från att ha rätt digital strategi, över webbsidor som utnyttjar all tillgänglig teknik för att driva försäljning till appar där kunderna alltid har tillgång till den viktigaste informationen. Det ger tydliga affärsresultat, avslutar Ulf Vanselius.

2017 kommer följande trender att starkt påverka dina affärsmöjligheter:

1. Datadriven marknadsföring och analys allt viktigare i kampen om kunderna
Alltmer avancerade tekniska verktyg och plattformar ger dig möjlighet att online både mäta och samla in stora mängder data om besökare och kunders beteende. I takt med att du samlar på dig data ökar även kraven på analysdelen för att kunna få fram de viktigaste insikterna ur materialet. Rätt utförd kommer analysen visa hur kunderna tänker och vad de tycker om ditt erbjudande och varumärke, hur de faktiskt agerar, vad de uppskattar och vad de inte bryr sig om. Data och analys är inte längre en del av beslutsunderlaget, det är beslutsunderlaget.

2. Mobilen leder i EGO-system
Att mobilen är en extremt viktig plattform för affärer och marknadsföring vet du redan. Många har säkert också koll på att antalet Google-sökningar från mobilen nu är fler än antalet sökningar från datorn, liksom att kunder använder sociala medier via framförallt mobilen (en stor och ökande skillnad). Handeln ser också ökande mobiltrafik dock fortfarande med liten konverteringsgrad. Här kommer du under 2017 se initiativ för ytterligare optimering av den mobila upplevelsen med avsikt att just driva konvertering. Det gäller att ha check på kundresans kontaktpunkter för respektive segment och hur olika faktorer som skärm, plats, kontext och intention bäst tas tillvara.

3. Kundupplevelsen allt mer avgörande
Utmaningen är inte längre att ha den bästa produkten, bästa kvalitén eller det lägsta priset. Utmaningen är att ge din kund eller besökare den bästa upplevelsen. Lyckas du kan det innebära att du får en engagerad ”ambassadör” och en kund som med allra största sannolikhet återkommer till dig. För att lyckas behöver du veta vad som är relevant för din kund, vad som värdesätts, uppskattas och är intressant just nu. Här räknas alla interaktionspunkter, online såväl som offline. Dessa måste vara konsekventa, inspirerande och undanröja eventuell friktion. Kundupplevelsen är på ett sätt slutmålet för hela den digitala resan.

4. Kundkommunikation, marknadsföring och design är de nya ledningsfrågorna
Att den digitala transformationen och omställningen pågår runtomkring är ingen nyhet eller trend. Men när klassiska konsultbolag som McKinsey, EY, PwC och Accenture förvärvar bolag specialiserade på design och digital kompetens är det ett tecken på en större ompositionering. Det handlar om att skaffa nya digitala verktyg och kanaler för att kunna stärka sitt kundfokus och -kommunikation, både strategiskt och i den dagliga verksamheten. Som företag är det hög tid att se över organisationen och prioritera kompetenser inom marknadsföring och digitala aktiviteter hos ledningsgrupp och styrelse.

5. Augmented Reality och Virtual Reality inspirerar
Med största sannolikhet kommer 2017 vara året som visar att AR och VR inte bara handlar om gaming och underhållning, utan även om hur industri och retail kan dra stor affärsnytta av tekniken. Succén för Pokemon GO blev en väckarklocka och inspirationskälla för många. Det kommer dock att ta några år innan VR och AR utnyttjas på bredare front och det är nu som proaktiva företag har en chans sticka ut och knyta till sig kunder via en unik och minnesvärd interaktivitet. Exempel på företag som ligger långt fram är IKEA (AR-katalog för att visa möbler i det egna hemmet), Hyundai (AR-manual för bilen) och Virgin Holiday (upplev resmålet med VR innan bokning).

6. Content marketing fortsätter att utvecklas
Content marketing växer i vikt i takt med att kundresan förändras. Idag vill den potentiella köparen inte ha kontakt med säljaren förrän längre fram i köpprocessen och söker på vägen dit information på egen hand. Grundläggande byggstenar för framgång har i flera år handlat om att skapa, distribuera och analysera innehåll och att under resans gång optimera balansen mellan kvantitet, frekvens och kvalitet. I takt med att alltfler blir duktiga, eller till och med väldigt duktiga på den processen, höjs kraven för att varaktigt kunna påverka kunden. För bäst effekt behöver du addera en byggsten – upplevelsen.

7. Chatbots underlättar kundresan
Digitala assistenter är en funktion som under 2016 fått fäste hos marknadsförare. Tekniken är under utveckling men möjligheterna och kapaciteten växer hela tiden. Hittills har chatbots mest utfört enklare repetitiva uppgifter som därmed automatiserats. Den nya generationen bots kommer däremot bli digitala marknadsförare och säljare, tänk e-handelssidor där chatbots hjälper kunden framåt i kundresan förbi steg som annars lätt kan skapa friktion. Siri från Apple har fått många kusiner – och fler kommer.

8. Social selling når potentiella kunder
Det är allt svårare att nå fram och skapa en relation med potentiella kunder i takt med att mediebruset ökar. Social selling har därför blivit ett viktigt verktyg för den proaktiva och lösningsorienterade säljaren. Verktyget ger säljaren möjlighet att, via interaktion och delning av relevant och värdefullt innehåll, använda t ex LinkedIn för att identifiera och skapa en relation med potentiella kunder. Härigenom bygger säljaren upp en relation med potentiella kunder redan innan köpprocessen är igång.

9. Native advertising engagerar på kundens villkor 
Native är en annons som ger känslan av att vara en artikel bland andra i sin utformning. Traditionell display- och bannerannonsering tappar idag i effektivitet på grund av t ex adblockers och ”banner blindness”. Det som framför allt gör native-annonser framgångsrika är att formatet skapar ett betydligt större engagemang än traditionella banners. Enligt IHS och Sharethrough har undersökningar visat på 20-60% högre engagemang, med en efterföljande köpintention som är 18% högre. Inom fem år uppskattas native-annonser stå för 74% av all digital annonsering.

10. Konverteringsoptimering
Det är trevligt att ha många besökare på webbsidan, men vad besökarna gör på sidan är nyckeln till framgång. Det är idag ofta betydligt mer lönsamt att lägga resurser på att få fler besökare av den befintliga trafiken att konvertera än det är att investera i ökad trafik. Som företag behöver man därför ha en tydlig bild över (minst) två saker: 1) Klara mål för varje enskild webbsida; 2) Som stödjer de mål tilltänkta kunder har vid besöket. Ju bättre man känner sin kund, desto bättre kan man matcha de egna och kundernas målsättningar. Det är en metodisk process där mätning-analys-förståelse-förbättring konstant upprepas.

Källa: 10 hetaste digitala trenderna 2017

How Storytelling Helped Richard Branson Become a Billionaire

Virgin’s founder on on taking risks, finding stories, and reading Where the Wild Things Are… to a young couple in bed.

When most people hear the name Sir Richard Branson, they think of the high-flying, big-smiling mogul who’s left his irreverent imprint on the worlds of music, air travel, and a host of other completely unrelated industries—while defying everything you learn in business school in the process.

But few know, or at least recall, that the billionaire Virgin Group founder got his start as a professional storyteller. Yes, in the swinging ’60s, an ambitious teenage Branson dropped out of high school to pursue his magazine venture, Student, an effort to give youth culture a voice and an outlet to protest the Vietnam War at a time when Snapchat and Periscope weren’t readily available. Read more

Källa: How Storytelling Helped Richard Branson Become a Billionaire